THẢM CỎ THÊU HÌNH 12 CON VẬT (CON GIÁP)

Đây là sản phẩm ‘’Độc & Lạ” được cung cấp bởi HT SPORTS.

  • Giá bán:Liên hệ

Đây là sn phm ‘’Đc & L” được cung cp bi HT SPORTS.

Đây là sn phm hoàn toàn khác bit vi các sn phm khác trên th trường hin nay; đó là hình nhng con vt được dt hoàn toàn bng nhng si c màu bt mt và ng nghĩnh ch không phi sơn hay v lên đó.

Ti sao chúng ta nên chn thm c hình nhng con vt này- đó là vì:

Trên thc tế, trong các lp mu giáo, nhà tr  hay các trường mm non, có mt s tr em thường thích ngi mt ch, không thích nô đùa, chy nhy.thm chí là s giao lưu, trò chuyn vi các bn hc trong lp. Và tình trng này rt nguy him nếu đ lâu s gây nh hưởng không nh đến quá trình hình thành tính cách ca tr sau này.

Điu đc bit s khiến tr dn xa cách, không hòa đng thm chí là th đng nên có th dn ti t k, không th phát huy được hết kh năng ca bn thân.

Và đây s là gii pháp hu hiu dành cho các Trường mm non trong vic thay đi và giúp kích thích s năng đng, sáng to ca tr em. Đó là s ra đi ca thm c thêu hình 12 con vt (con giáp) tht đáng yêu và bt mt.

Vi cht liu c mm mi, không gây kích ng da, đm bo an toàn và thân thin vi môi trường thích hp làm sân chơi - góc vui chơi cho tr nh. Bi nhng hình nh ng nghĩnh này chc chn s thu hút được tính hiếu k ca các bé.

 

 

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha